Opdateret 27-11-2022

Generalforsamlingen

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling i

Lolland Falster Køreforening

Mandag den 29. november 2021 kl.18.00

LF Hestesportscenter

Rågelundevej 24, 4892 Kettinge

 

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. (Nuværende 300,- for enkeltmedlemskab og 350,- for familiemedlemskab)
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Diddi Topp-Høj - ønsker ikke genvalg og Ole Mac Jørgensen - modtager genvalg.
  7. Valg af revisor og suppleant. På valg er Hans Nielsen (modtager genvalg) og Anna Marie Jørgensen (ønsker ikke genvalg).
  8. Eventuelt

 

Til generalforsamlingen vil der blive serveret mad samt

 øl og vand.

Det er nødvendigt med tilmelding til spisning senest den 22/11-21 af hensyn til deltager antal til Søren Christensen eller Lene Skov.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

PS kontingent for 2022 kan betales på generalforsamlingen

Nyeste kommentarer